Quý Phụ huynh tham dự buổi họp đầu năm

THÔNG BÁO

Kính mời Quý Phụ huynh tham dự buổi họp đầu năm vào lúc 16h tại lớp của bé các ngày:
 
- Lớp Sóc Nâu & lớp Thỏ Trắng: Thứ tư 27/09/2017
- Lớp Mầm & Lớp Chồi:  Thứ năm 28/09/2017
- Lớp Lá:  Thứ sáu 29/09/2017
 
Rất mong Quý Phụ huynh tham dự đông đủ và đúng giờ.
 
Trân trọng                         
BGH