Sáng ngày 29/11/2017 vào lúc 9g00 trường MN Hạnh Phúc đón đoàn Kiểm tra đột xuất hoạt động chăm sóc giáo dục tại cơ sở mầm non ngoài Công lập theo thông báo ngày 27/11/2017 gồm các đồng chí UBND phường 2– Trạm Y Tế P2 – Phòng GDĐT quận Phú Nhuận như sau :

UBND phường 2:

1. Nguyễn Thị Duyên - Cán bộ Y tế

2. Huỳnh Thị Thanh Thủy - Cán bộ Dân số trẻ em

3. Phạm Thị Hồng Lê - Cán bộ Phổ cập giáo dục

4. Nguyễn Văn Quyết - Công an Phường 2

Phòng GD&ĐT :

1. Nghiêm Thị Huệ - Chuyên viên phòng GDĐT

2. Nguyễn Thị Thu Huyền - Chuyên viên tổ Mầm non

3. Nguyễn Thị Thanh Hằng - P. Hiệu trưởng MNSC 2

Nội dung kiểm tra như sau :

- Giấy phép quyết định thành lập trường mầm non

- Giấy phép đủ điều kiện đảm bảo ATTP

- Công tác Bán trú – Dinh dưỡng

- Công tác An tòan, Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

- Công tác tổ chức nhân sự đầu năm 

Kết quả đánh giá:

- Cơ sở đầy đủ quyết định thành lập trường , hợp đồng cung cấp thực phẩm và các giấy tờ liên quan không vi phạm về quy định sử dụng người lao động, không vi phạm VSATTP.

- Công tác Bán trú – Dinh dưỡng nhà trường hoạt động có nề nếp , bếp ăn có giấy phép chứng nhận ATVSTP, các cháu nhanh nhẹn, sạch sẽ

- Công tác An tòan, Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em: Môi trường quanh trẻ sạch, thoáng đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động.

- Công tác nhân sự: Giáo viên có tay nghề thể hiện qua bằng cấp chuyên môn, phân công nhân sự phù hợp với khả năng và trình độ; Hồ sơ quản lý đầy đủ có thực hiện hợp đồng lao động theo quy định.

Sau đây là hình ảnh hoạt động của đoàn kiểm tra :