Vào lúc 10g00 ngày 15/1/2018 Trường MN Hạnh Phúc đón đoàn kiểm tra đột xuất gồm các Đ/C : 

1.Ông Vũ Minh Hùng - PCT. UBND Phường 2

2.Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy – Cán bộ - KHHGĐ  - Trẻ em

3.Bà Nguyễn Thị Duyên – Cán bộ Y tế Phường 2

4.Bà Phan Thị Hồng Lê – Cán bộ PCGD

Và cùng ngày 15/01/2018, vào lúc 15g nhà trường tiếp tục đón Đoàn kiểm tra đột xuất của đơn vị trường MN Sơn ca 2 gồm các Đ/c: 

1.Bà Huỳnh Thị Bích Liên – PHT trường MN Sơn Ca 2

2.Bà Võ Thị Thanh Loan – PHT trường MN Sơn Ca 2

Nội dung kiểm tra :

- Tủ thuốc nhà trường 

- Bếp ăn – Lưu mẫu thức ăn

- Vệ sinh môi trường , giờ ăn

- Xây dựng kế hoạch năm học 

- Thực hiện hồ sơ VSATTP, hồ sơ Phòng chống dịch bệnh, hồ sơ y tế học đường

 Đánh giá chung:

- Có hồ sơ hợp đồng đầy đủ với các công ty thực phẩm

- Xây dựng và thực hiện bếp 1 chiều đúng theo quy định 

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

- Lưu nghiệm thức ăn đúng yêu cầu

 Sau đây là hình ảnh đoàn kiểm tra :