Ngày 16/5/2018  đến  18/5/2018  vào lúc 16h00 Trường Mầm non Hạnh Phúc tiến hành họp Phụ huynh cuối năm học 2017 – 2018  tại nhóm - lớp để thông qua Báo cáo tổng kết công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong năm học của trường và kết quả  học tập củ trẻ tại nhóm, lớp.