Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm non. Ngày 10,11 tháng 10 năm 2019, Trường Mầm non Hạnh Phúc Happy kids tổ chức cuộc họp phụ huynh toàn trường đầu năm học 2019- 2020.

Thông qua kế hoạch hoạt động trong năm học và tìm tiếng nói chung kết hợp giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường để thực hiện kế hoạch năm học thông qua thảo luận, lấy ý kiến, tìm ra các giải pháp phối hợp, thống nhất các phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo khoa học nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ một cách toàn diện.
 
Đúng 16g00, các nhóm lớp đã tổ chức họp phụ huynh tại lớp, các bậc cha mẹ được các cô giáo chủ nhiệm thông qua tình hình của lớp, của các cháu, lấy ý kiến phụ huynh để đạt được sự thống nhất giữa phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm để công tác chăm sóc và giáo dục trẻ được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm đưa ra cho toàn thể phụ huynh thảo luận để thống nhất các khoản thu thỏa thuận tự nguyện để phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Phụ huynh các nhóm lớp bàn bạc thảo luận và nhất trí theo kế hoạch của nhà trường và hội cha mẹ học sinh của lớp.
 
Phụ huynh đưa ra một số ý kiến đóng góp trong việc chăm sóc giáo dục trẻ và được Ban giám hiệu giải đáp đầy đủ các thắc mắc của phụ huynh. Trong phần thảo luận phụ huynh có mặt trong hội nghị đã biểu quyết nhất trí các nội dung được nhà trường trình bày trong cuộc họp.
 
Thay mặt nhà trường cô Trần Song Quỳnh Giang – Hiệu trưởng đã cảm ơn các bậc cha mẹ đã luôn đồng hành cùng nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các bậc cha mẹ cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
Một số hình ảnh: