Sáng ngày  4/11/2016 Trường Mầm non Hạnh Phúc tổ chức cho trẻ tham quan “ Trung tâm hướng nghiệp VIETOPIA  HCMC “ Qua buổi tham quan trẻ được trải nghiệm tìm hiểu một số ngành nghề phổ biến trong xã hội. Ba mẹ ơi, con đi chơi thật là thích!.

Một số hình ảnh tham quan của trẻ