Bài thơ: BẠN MỚI

Bạn mới đến trường
Hãy còn nhút nhát
Em dạy bạn hát
Rủ bạn cùng chơi
Cô thấy cô cười
Cô khen đoàn kết.

Bài thơ : GIỜ CHƠI

Giờ chơi hết rồi
Nào các bạn ơi
Ta cùng cất dọn
Đồ dùng đồ chơi
Vào nơi quy định.
 

Bài hát : CÔ VÀ MẸ 

Tác giả : Phạm Tuyên 
 
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo 
Khi đến trường cô giáo như mẹ yêu 
Cô và mẹ là hai cô giáo 
Mẹ và cô ấy hai mẹ yêu !

Bài hát CHÁU ĐI MẪU GIÁO 

Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo 
Cô thương cháu thì cháu không khóc nhè 
Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy 
Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy

Bài hát : CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU

Ba thương con vì con giống mẹ 
Mẹ thương con vì con giống ba 
Cả nhà ta 
Cùng thương yêu nhau 
Xa là nhớ 
Gần nhau là cười !