Bài thơ: Tìm ổ

Một chị gà mái
Áo trắng như bông
Yếm đỏ hoa vàng
Cánh phồng bắp chuối
Xăm xăm xúi xúi
Tìm ổ quanh nhà
Chạy vào chạy ra
Tót ! tót ! tót ! tót !

 

 Bài thơ: CON TRÂU

        Mình trần mưa nắng
       Quanh năm cần cù
       Suốt ngày lội ruộng
      Cày xong lại bừa
      Làm bao nhiêu vụ
             Lúa đồng vàng ươm
          Phần nguời hạt thóc
         Mình chì nhai rơm
       Suốt đời im lặng
     Chẳng nói gì hơn
      Chỉ cần hai tiếng
      “Nghé ọ!” gọi con.

 

 Bài hát : CON GÀ TRỐNG

                      Con gà trống, Có cái mào đỏ 
                Chân có cựa. Gà trống gáy
                  ò ó o Gà trống gáy ò ó o.... 

 

 

 
Bài hát: Đi một, hai
 
Một hai đi một hai. Một hai đều chân bước.
Em vác súng trên vai. Trông bé thật là oai. 
Một hai đi một haiMột hai đều chân bước. 
Em vác súng trên vai. Trông bé thật là oai. 
Một hai đi một hai. Một hai đi một hai.

 

 Bài hát : ÔNG GIÀ NOEL ƠI!

Ông già Noel ơi! Ông đang ở nơi nào?
Con mơ ông đã bao đêm
Xa xa nơi tuyết rơi ông đang về với con
Dêm này đêm Noel! Con sẽ không ngủ đâu
Con ôm một chiếc giầy to
Ông sẽ đến cho con thật nhiều quà.

 

 Bài hát "VƯỜN CÂY CỦA BA":

Má trồng toàn những cây dễ thương 
Nào là hoa là rau là lúa 
Còn Ba trồng toàn cây dễ sợ 
Cây xù xì cây lại có gaị 
Cái gai bưởi đụng vào là chảy máu 
Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u 
Nhựa hột điều dính vào là rách áo 
Cây dừa cao eo ôi ôi là caọ …