Bài thơ: GÀ GÁY 
Thấy trời đã sáng
Gà gáy ó o
Đua nhau gà gáy
Gà gáy thật to
Ò ó o o....

Bài hát : CON GÀ TRỐNG 
Con gà trống, có cái mào đỏ 
Chân có cựa, gà trống gáy ò…ó… o
Gà trống gáy ò… ó… o.

Bài hát : EM BÚP BÊ

Em búp bê .. rất đáng yêu 
Bé tí teo, không khóc nhè 
Em búp bê .. rất đáng yêu 
Bé tí teo, không khóc nhè 
Em búp bê .. rất đáng yêu 
Bé tí teo, không khóc nhè

Bài hát : BÓNG TRÒN TO 
Bóng tròn to , tròn tròn tròn to
Bóng xì hơi, xì xì xì hơi
Này bạn ơi, lại đây chơi 
Xem bóng ai to tròn nào
Xem bóng ai to tròn nào.

Bài thơ: BẠN MỚ

Bạn mới đến trường
Hãy còn nhút nhát
Em dạy bạn hát
Rủ bạn cùng chơi
Cô thấy cô cười
Cô khen đoàn kết.

Truyện :  QUẢ TRỨNG

Có một quả trứng ai đánh rơi. Thấy quả trứng gà trống hỏi : ó ò o.. quả trứng gì to .. to..
Lơn con chạy đến , nó ngắm nghía quả trứng ….. rồi bảo ụt ịt ụt ịt  trứng gà, trứng vịt
Quả trứng lúc lắc, lúc lắc rồi vỡ đánh tách một cái. Vịt con ở trongtrứng ló đầu ra kêu vít , vít vít.

Truyện kể:  Các bạn của mèo con
Mèo con đi tìm bạn, gặp gà con, mèo con chào : chào bạn gà con.
- Chào bạn mèo con ,  gà con đáp
 
Gặp vịt con, mèo con chào : chào bạn vịt con
- Vít … vít …,vịt con đáp
Các bạn  mèo con,  gà con,  vịt con cùng nhau chơi rất là vui.