Thành tích của trường

I/ Ba Năm Gần Nhất


Năm học 2015-2016:
- Giấy Chứng nhận Trường Mầm Non Hạnh Phúc được tặng thưởng danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC năm học 2015-2016 do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp theo Quyết định số 4362 ngày 22/08/2016; Vào sổ số: 18/QĐ-KT.

 Năm học 2016-2017:
- Giấy Chứng nhận Trường Mầm Non Hạnh Phúc được tặng thưởng danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC năm học 2016-2017 do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp theo Quyết định số 4564 ngày 24/08/2017; Vào sổ số: 18/QĐ-KT.
- Giấy Chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy Ban Nhân Dân Quận Phú Nhuận cấp.
- Giấy Chứng nhận Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích do Ủy Ban Nhân Dân Quận Phú Nhuận cấp.

- Bằng khen tặng Bà Trần Song Quỳnh Giang (Hiệu trưởng trường MN Hạnh Phúc) đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2015-2016 và 2016-2017 do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 4565/QĐUB ngày 24/8/2017; Số sổ vàng: 46/BKUB.

Năm học 2017-2018:
- Giấy Chứng nhận Trường Mầm Non Hạnh Phúc được tặng thưởng danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC năm học 2017-2018 do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp theo Quyết định số 3547 ngày 22/08/2018; Vào sổ số: 17/QĐ-KT.
- Giấy Chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy Ban Nhân Dân Quận Phú Nhuận cấp.
- Giấy Chứng nhận Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích do Ủy Ban Nhân Dân Quận Phú Nhuận cấp.