Vào lúc 15g00 chiều ngày 02/4/2019 Trường mầm non Hạnh Phúc - Happy Kids đón đoàn kiểm tra công tác Y tế trường học ; Vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành phần đoàn kiểm tra gồm các bộ phận sau:

1. Khoa Y tế Công cộng và Dinh dưỡng
2. Khoa Vệ sinh An toàn Thực phẩm
3. Khoa Kiểm soát bệnh tật
4. Trạm Y tế Phường
5. Trung tâm Y tế quận


Do Ông Nguyễn Tiến Nghĩa; Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận làm trưởng đoàn


• Nội dung kiểm tra gồm các tiêu chí sau:
1. Công tác tổ chức và kế hoạch Y tế trường học
2. Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất
3. Bảo đảm các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
4. Bảo đảm các điều kiện về Vệ sinh an toàn thực phẩm
5. Bảo đảm môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng
6. Bảo đảm các điều kiện về Chăm sóc sức khỏe cho học sinh và CB-GV-CNV
7. Quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh
Nhà trường thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách, hình ảnh minh chứng nội dung các tiêu chí nêu trên và được đoàn đánh giá thực hiện công tác Y tế và Vệ sinh an toàn thực phẩm đạt Tốt .

 

 

Đoàn kiểm tra xem các loại hồ sơ về Y tế học đường

 

 

 

Đoàn lắng nghe nhân viên Y tế, kế toán giải trình các hồ sơ thực hiện

 

Ông Nguyễn Tiến Nghĩa – Trưởng đoàn và các thành viên trong Khoa VSATTP; Khoa kiểm soát bệnh tật đang làm việc cùng BàTrần Song Quỳnh Giang – Hiệu trưởng nhà trường

 

 

Đoàn VSATTP làm việc với nhân viên y tế nhà trường cùng với nhân viên kế toán thực hiện bộ phận sổ sách bán trú của nhà trường

 

 

Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn kiểm tra tổng hợp các biên bản. Bà Trần Song Quỳnh Giang – Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận sự đóng góp ý kiến của đoàn .