Thực hiện theo kế hoạch số 594/KH-CAPN-PCCC  ngày 25/4/2019 của Công an quận Phú Nhuận về hướng dẫn kiểm tra, phúc tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Phú Nhuận .     

Sáng ngày 8/5/2019 vào lúc 8h30 trường Mầm non Hạnh Phúc đón đoàn kiểm tra PCCC quận Phú Nhuận đại diện đoàn kiểm tra gồm có : 
 
1.Ông Lê Văn Cường    -   Chức vụ : Cán bộ đội CS PCCC&CNCH
2.Ông Lê Thành Trung  -  Chức vụ : Cán bộ đội CS PCCC&CNCH
 
Đại diện Phòng  Giáo dục & Đào tạo quận Phú Nhuận 
1.Ông : Đoàn Minh Cẩn – Chuyên viên Phòng giáo dục 
 
Nội dung kiểm tra: 
+ Hổ sơ lưu giữ theo dõi quản lý về công tác PCCC và phương án chữa cháy 
Theo mẫu PC11 ban hành theo thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an.
 
+ Quyết định về việc cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Mầm non   
Đại diện nhà trường : Bà Trần Song Quỳnh Giang – Hiệu trưởng trường MN Hạnh Phúc tiếp đoàn và báo cáo việc thực hiện triển khai tổ chức tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy định kỳ trong tháng và cách kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy thực hiện tại nhóm lớp theo quy định. 
 
Qua hơn 2 giờ thị sát thực tế, đoàn đã có bước đầu đánh giá những điểm mạnh, đặc biệt là cách tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC định kỳ trong tháng và cách kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy thực hiện tại cơ sở theo quy định.. Nhìn chung hoạt động của đơn vị đều được đoàn ghi nhận đạt yêu cầu.
 
Bên cạnh đó, đoàn cũng có những ý kiến chỉ đạo rất sâu sát giúp cơ sở quản lý một cách khoa học và thực hiện công tác an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả tốt hơn .
Thay mặt Nhà trường Bà Trần Song Quỳnh Giang – Hiệu trưởng bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận tất cả những góp ý của đoàn nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và khắc phục những ý kiến đóng góp của đoàn, thực hiện thành công hơn nữa trong năm học 2018 – 2019 này. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận: